Kurs i ikonmaling

Kurs bysantinsk ikonmaling - Kursinnhold

in English here

 

kommende helgekurs / upcoming course: http://ikonkurs.webs.com/ 

 

 

kollasj med bilder fra ikonkurset i Oslo, 2011

 

TRINN 1

DET BYSANTINSKE ANSIKTET: TEGNING OG TEKNIKK

Mål for Ikonmalingkurs Trinn 1:
Man lærer å tegne og male det bysantinske ansiktet med gråtoner ved frihånd med ikonmalingens tradisjonelle teknikk: Enface (forfra) og i ¾ rotasjon. - Ansikt sett fra siden (profil) brukes ikke -
Det vil si: Jesus Kristus, Guds Mor og engel.

Materialer som skal bukes (for hver student): Blyanter: HB & 2B, viskelær og knetgummi, canson A4 maleblokk (ca 20 ark), skisseblokk A4 (ca 25 ark), liten brytebladkniv (lengde mellom 130-155mm), transparent papir A4 (ca 30 A4 ark), pensler i 4 størrelser, temperafarger: hvit & svart, palett av plast, glass av plast, liten teipdispenser med teip (bredde: 19mm), grillpinner à 30cm for å måle, og ca 30 grå fotokopier for hver student.

Tidspunkt: se info på forsiden

Pris for trinn 1: se info på forsiden

 

TRINN 2

DET BYSANTINSKE ANSIKTET:  FARGER OG SYMBOLIKK

Mål for Ikonmalingkurs Trinn 2: Man lærer å male det bysantinske ansiktet med farger på tradisjonelt trepanel, ved frihånd med ikonmalingens tradisjonelle teknikk: Enface (forfra) og i ¾ rotasjon (i tillegg lærer man de bysantinske fargene og hvordan de brukes i ikonmalingens teknikk).- Ansikt sett fra siden (profil) brukes ikke -
Det vil si: Jesus Kristus, engel.

Materialer som skal bukes (for hver student): Blyanter: HB & 2B, viskelær og knetgummi, canson maleblokk A4 (ca 25 ark), liten brytebladkniv (lengde mellom 130-155mm), transparent papir A4 (ca 10 ark), pensler i 4 størrelser, temperafarger: rød, blå, gul, hvit & svart, tradisjonelle egg temperafarger, palett av plast, glass av plast, liten teipdispenser med teip (bredde: 19mm), tradisjonell trepanel med absorberende tradisjonell preparasjon - 22x28 cm, grillpinner à 30cm for å måle og noen fargefotokopier for hver student.

Tidspunkt: se info på forsiden

Pris for trinn 1: se info på forsiden

 

TRINN 3

BYSANTINSKE KLÆR OG ANSIKT I 3/4 ROTASJON MED FARGER: FARGE- OG LINJEHARMONI

Mål for ikonmalingkurs Trinn 3: Man lærer å male noen bysantinske klær med farger på tradisjonelt trepanel, ved frihånd med ikonmalingens tradisjonelle teknikk og Guds Mors og det hellige Barnets ansikt i ¾ rotasjon. Kursinnhold inkluderer belysning med lag av ekte gull som vanligvis brukes på Jesu klær.

Materialer som skal bukes (for hver student): Blyanter: HB & 2B, viskelær og knetgummi, canson maleblokk A4 (ca 25 ark), liten brytebladkniv (lengde mellom 130-155mm), transparent papir A4 (ca 10 ark), pensler i 4 størrelser, temperafarger: rød, blå, gul, hvit & svart, tradisjonelle egg temperafarger, palett av plast, glass av plast, liten teipdispenser med teip (bredde: 19mm), tradisjonell trepanel med absorberende tradisjonell preparasjon - 22x28 cm, grillpinner à 30cm for å måle og noen fargefotokopier for hver student. 

Tidspunkt: se info på forsiden

Pris for trinn 1: se info på forsiden

 


Content of byzantine icon painting courses

2 weekends: 3, 4 and 10, 11 September 2011

Saturday and Sunday from 10 a.m. to 4 p.m.

Address: Tingstuveien 4, 0281 Oslo

Course fee (24 hours): 1900,- 

registration to Nikol Konstante, nikolkonstante@gmail.com

registration deadline: 31. august 2011

 

General information on the course:

There is no age limit and no previous drawing experience or qualifications are required.

You will learn to draw and paint freehand from the beginning and to use colors, to create tints and shades yourself out of the basic colors of icon painting.
It’s provided a special method in which you will be able to correct the drawing yourself and be independent of the teacher.

The course includes basic (level 1) and intermediate (level 2 and 3) theory of icon drawing and icon painting - use of colors. Together with the icon painting's history, technique and symbolism and icon's theology.


24 hours of instruction for each level. Teaching language: Norwegian, English and Greek.


The materials are not provided on the course.

 

LEVEL 1

THE BYZANTINE FACE: DRAWING AND TECHNIQUE


The aim of Icon Painting Course Level 1:
One learns to draw and paint the Byzantine face with shades of gray, freehand with icon painting's traditional technique: Enface (front) and ¾ rotation.  - Face as seen from the side (profile) is not used -
That is: Jesus Christ, Mother of God and Angel.

Materials to use (for each student) Pencils: HB & 2B, eraser and kneaded eraser, canson A4 paint pad (20 sheets), sketch pad A4 (approx. 10 sheets), small break blade knife (length between 130-155mm), transparent paper A4 (about 30 A4 sheets), brushes in 3 sizes, temperas: white & black, plastic palette, plastic glass, small tape dispenser with tape (width 19mm), sticks of 30cm to measure, and about 30 gray photocopies of each student.


Time: 2 weekends 03-04/09/2011, 10-11/09/2011

Saturdays,
Sundays: from 10:00 a.m. until. 4:00 p.m.

Price for Level 1: 1900, - (equipment is not included)

 


LEVEL 2


THE BYZANTINE FACE: COLORS AND SYMBOLISM


The aim of Icon Painting Course Level 2: One learns to paint the Byzantine face with colors on the traditional wood panel, freehand with icon painting's traditional technique: Enface (front) and ¾ rotation (as well as to learn the Byzantine colors and how they are used in the traditional technique).- Face as seen from the side (profile) is not used -
That is: Jesus Christ or Angel.

Materials to use (for each student) Pencils: HB & 2B, eraser and kneaded eraser, canson paint pad A4 size (approx. 10 sheets), small break blade knife (length between 130-155mm), transparent paper A4 (10 sheets), brushes of 4 sizes, temperas: red, blue, yellow, white & black, traditional egg temperas, , plastic palette, plastic glass, small tape dispenser with tape (width 19mm), sticks of 30cm to measure, wooden panel with the traditional preparation and some color photocopies of each student.


Time: 2 weekends 03-04/09/2011, 10-11/09/2011
Saturdays,
Sundays: from 10:00 a.m. until. 4:00 p.m.

Price Level 2: 1900, - (equipment is not included)

 

LEVEL 3

THE BYZANTINE CLOTHS: COLOR- AND LINE-HARMONIES

The aim of Icon Painting Course Level 3: One learns to paint some of the Byzantine cloths with colors on the traditional wood panel, freehand with icon painting's traditional technique.Also faces of the Mother of God and the holy Infant in ¾ rotation. Cloths' excercises include cloths with one level of gold lighting, that Jesus Christ often wears.

Time: 2 weekends 03-04/09/2011, 10-11/09/2011
Saturdays,
Sundays: from 10:00 a.m. until. 4:00 p.m.

Price Level 3: 1900, - (equipment is not included)